Koncepcja: Szumlas/Wiszomirski
Produkcja: Katarzyna Szumlas
Zdjęcia i montaż: Paweł Wiszomirski
Muzyka i produkcja muzyczna: Atanas Valkov
Śpiew: Weronika Regosz, Dominika Sokolowska, Jagoda Valkov i Kasia Żukowska
Wiolonczela: Marzena Masłowska