kolektyw-black.png

W drugiej połowie 2020 roku jako członek Kolektywu Produkcyjnego, pod egidą fundacji Zaczyn, realizowałem pilotażowy program internetowej telewizji dla seniorów – Telewizji Pokolenia.
Powstało kilkanaście programów i kilkadziesiąt odcinków.
Program powstał dzięki dofinansowaniu Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej

i rządowemu programowi a rzecz aktywności osób starszych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.